Τι είναι τα ΣΒΑΚ;;;

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά πλάνα, σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, στις πόλεις και στα προάστια αυτών έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ «κτίζουν» επάνω στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολοκλήρωσης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης.


Ανθρωποκεντρική προσέγγισηΝέο μοντέλο σχεδιασμού...

Νέο μοντέλο σχεδιασμού των μεταφορών με τη σύγχρονη βιώσιμη προσέγγιση….

Η παραδοσιακή προσέγγιση στον σχεδιασμό των μεταφορών

Η νέα προοπτική: βιώσιμες μεταφορές και αστική ανάπτυξη

 • Κινητικότητα
 • Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Προσπελασιμότητα
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση
 • Ο δρόμος ως διάδρομος κίνησης
 • Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Ο δρόμος ως χώρος
 • Όλα τα μέσα μεταφοράς με τους πεζούς και τα ποδήλατα να έχουν προτεραιότητα έναντι των χρηστών του Ι.Χ.
 • Πρόβλεψη κυκλοφορίας
 • Οικονομική αποτίμηση
 • Όραμα για το σύνολο της πόλης
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση για να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια
 • Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης
 • Αύξηση της ταχύτητας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης
 • Διαχωρισμός ανθρώπων και κυκλοφορίας
 • Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης αλλά και ως «σημαντική» δραστηριότητα
 • Ήπια κυκλοφορία
 • Λογικοί χρόνοι μετακίνησης
 • Συνύπαρξη ανθρώπων και κυκλοφορίας


Η Ευρωπαϊκή πρακτική...

Η Ευρωπαϊκή πρακτική για τη δημιουργία ΣΒΑΚ

συνοψίζεται στον γνωστό πλέον «κύκλο του ΣΒΑΚ»Φάσεις Ανάπτυξεις ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία